Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinir Bilim Doktora Programı Başvuru Koşulları

7.8.2018

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​

Sinir Bilimi Doktora Programı

Yurt İçi:  4

Sinir Bilimi Doktora Programına aşağıdaki adaylar kabul edilecektir:

 •           Tıp Fakültesi mezunları (hekim ve uzman hekimler),
 •      En az 10 yarıyıl lisans eğitimi veren Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi mezunları,
 •      Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisine sahip kimseler,
 •       Doktora (PhD) ve Yüksek Lisans derecesine sahip olanlar,
 •     Sağlık alanında en az 8 yarıyıllık lisans öğrenimini üstün başarı ile tamamlamış veya kayıt dönemine dek mezun olabileceğini belgeleyen adaylar.

Programın niteliği

​Gündüz ve devam zorunlu

Ücret

​​ 40.000 TL (Program Ücreti) 


Dil Yeterliliği

YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55 veya ÖSYM ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce dil sınavlarından (TOEFL IBT için 66 puan, PTE Akademik 50 puan, CAE ve CPE sınavları C seviyesi) muadili bir puana sahip olmak. 

Bilimsel Yeterlilik: 

Adayların TUS’tan en az 55 puan ve üzerinde temel tıp puanına; ya da ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana, ya da 149 puandan az olmamak üzer GRE, 450 puandan az olmamak üzere GMAT puanına sahip olmalıdır.

Sekiz Yarıyıllık Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan olması, ALES sınavından elde edecekleri sayısal puanın en az 80 olması, GRE en az 152 ya da GMAT en az 590 puan olması gerekmektedir. 

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

 • Başvuru formu,
 • Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,
 • Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
 • Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu
 • Özgeçmiş,
 • Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde)
 • 1 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi 
 • Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,
 • Mülakat sonuçları  Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul