Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, 2009 yılında Tıp Fakültesi’nin kuruluşu ile birlikte faaliyete geçmiştir. Türkiye’de ve dünyada, biyoetiğin temel meseleleri, mesleki değerler ve yeni tıp teknolojilerin etik boyutu, biyobilim ve biyoetik, nöroetik, nöropsikiyatri ve etik; tıp tarihi, tıp eğitiminde modernleşme tarihi, psikiyatri tarihi, sağlık politikaları, ruh sağlığı politikaları, konularında çalışmalar yürütmektedir.

Lisans düzeyinde: Tıp Fakültesi’nde “Klinik Tıp ve Mesleki Beceriler” (CMPS) programına, mesleki değerler, etik ilkeler, biyoetiğin temel konuları, tıp tarihi, klinik etik ve araştırma etiği yetkinlik alanları ile destek vermektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndaki tüm programlara, “Meslek Etiği” dersini vermektedir.

Klinik Etik Oturumları: Klinik staj yıllarında, çok disiplinli ortamda temel bir klinik olgunun etik yönüyle derinlemesine tartışılması ve çözümlemesi yöntem ve içeriğinde yürütülmektedir.

Yüksek Lisans düzeyinde: Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı önderliğinde 2014 yılında Biyoetik Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Ayrıca Temel Bilimler branşlarında, Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi yüksek lisans programlarında, etik-meslek etiği, biyoetik, araştırma ve yayın etiği derslerini sunulmaktadır.

Sürekli Mesleki Gelişim düzeyinde: Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi (ASEGEM) ile ortaklaşa olarak, Sağlık Hukuku Sertifika Programı düzenlemektedir. Bu program, sağlık profesyonelleri, saha çalışanları, hukuk profesyonelleri ve sağlık yöneticilerine yönelik olmak üzere hazırlanmış, etik-hukuk-adli tıp eğiticilerinin ortaklaşa gerçekleştirilmektedir.

Etik Danışmanlık / Konsültasyon: Anabilim dalı, Acıbadem Üniversitesi Klinik Araştırma Etik Kurulu’na, Hastane Etik Kurulu’na, Hayvan Deneyleri Etik Kurulu’na, etik uzmanlık alanı ile ilgili mesleki değerler ve etik ilke ve analiz yönüyle danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu bağlamda Avrupa Konseyi Biyoetik Yürütme Kurulu Araştırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Türkçeye çevrilmiştir. Kılavuz, Türkiye Biyoetik Derneği yayını olarak, alanın ilgililerine ücretsiz olarak sunulmaktadır.​

Türkiye Biyoetik Derneği: tarafından düzenlenen, Türkiye Biyoetik Derneği VI. Kongresi “Biyoetikte Yeni Ufuklar” (İstanbul, 25-26 Kasım 2010), Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi “Değişen Dünyada Biyoetik” (İstanbul, 12-13 Ekim 2012) toplantılarına bilimsel ve düzenleyici destek vermiştir. Ayrıca Türkiye Biyoetik Derneği ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası “European Association of Centres of Medical Ethics” (​EACME 2011) (Istanbul 15-17 Eylül 2011) Kongresine katkıda bulunmuştur. Türkiye Biyoetik Derneği yayınları olan Biyoetik Araştırmaları (İstanbul Eylül 2012) ve Değişen Dünyada Biyoetik ​(İstanbul Kasım 2012) kitaplarına editoryal emek vermiştir.

Eğitim Toplantıları: Sağlık ve sosyal bilimlerini ilgilendiren kapsamda, Genel Cerrahi Anabilim Dalı ile ortaklaşa “Organ Nakli ve Etik Paneli”ni ( 21 Mayıs 2012); Adli Tıp Anabilim Dalı ile ortaklaşa ve “İnsan Hakları ve Şiddet” Sempozyumunu (29 Mayıs 2013) düzenlemiştir. 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliklerine, eğitim ile bağlantılı olarak, tıp öğrencileri ile işbirliğinde hazırlanan “İstanbul Sağlık Tarihi Sergisi” ile destek vermektedir. "İstanbul Tıp Tarihi Sergisi​" kitabı yayımlanmıştır (Mart 2015).​​​

Cambridge Consortium of Bioethics Education Turkey Working Group:​ Anabilim Dalı, uluslararası alanda biyoetik eğitimini geliştirmek amacıyla oluşturulan Cambridge platformuna bağlı Türkiye Çalışma Grubu’nun merkezidir. Multidisipliner nitelikteki Grup düzenlediği çalıştaylarla kurumsallaşmaktadır.​​​

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İSTANBUL