Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Misyon&Vizyon


GELECEĞİN DOKTORUNDAN BEKLENENLER: BİLİM, YENİLİK, YETERLİK

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak amacımız, bir yandan öğrencilerimize en yeni teknolojilere sahip, yaratıcılıklarını kullanacakları öğrenme ortamları oluştururken aynı zamanda bilimin geniş olanaklarını sunmak; öğrencilerin öğretim üyeleri ile etkileşimde bulunmalarını ve hastalarla, toplumla ve hekimlerle temas etmelerini sağlayarak mesleki becerilerini geliştirmek, insani ve mesleki değerler edinmelerini desteklemektir.

Bir hekimin yaratıcı ve yeterli olması ve ekip arkadaşları ve meslektaşlarıyla etkin iletişim içinde bulunması yüksek düzeyde sağlık hizmeti sunmak için gereklidir. Öğrencilerimizin bilgiye gereksinim duyduklarında ulaşabilmesi, kanıtları eleştirel olarak değerlendirebilmesi ve uygulamalarına aktarabilmesi sunduğu kaliteli tıp hizmetinin devamlılığını sağlayacaktır.

Geleceğin hekimlerini yetiştirirken, akademik kadromuzun niteliklerine, eğitim programımızdaki yeniliklere ve öğrencilerimizin mesleki ve insani gelişimine odaklanmaktayız. En iyi sağlık hizmetini verirken aynı zamanda dürüstlükten, toplumsal sorumluluk almaktan, kendini geliştirmekten, danışmanlık yapmaktan, insan sevgisinden ve mesleki etik değerlerden vazgeçmeyen hekimler yetiştirmek temel misyonumuzdur.

Vizyonumuz ulusal ve uluslararası akredite edilmiş bir eğitim programıyla evrensel standartları sağlamış, Avrupa'nın en iyi tıp fakülteleri arasında yer almaktır. Bu bağlamda, Tıp Fakültemizden mezun olan her öğrenci;

 • Hastaya yüksek standartta tıbbi bakım hizmeti sunabilecek (uygun şekilde öykü alabilecek, fizik muayene yapabilecek, tanı koyucu girişimleri uygulayabilecek ve kanıta dayalı tedavi protokollerini uygulayabilecek),
 • Tıbbi acillerde etkin bakım hizmeti sunabilecek,
 • Biyomedikal ve sosyal/davranış bilimlerinin ilkelerini, bilimsel bilgisini ve yöntemlerini tıbbi uygulamalara aktarabilecek,
 • Halk sağlığının ilkeleri ve yöntemlerini toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve geliştirmek için kullanabilecek,
 • Kendi ülkesindeki ve dünyadaki sağlık sorunlarını tanımlayabilecek,
 • Sağlığın sosyal belirleyicilerini, sağlığı etkileyebilecek farklı sosyal ekonomik ve kültürel faktörleri analiz edebilecek,
 • Hasta haklarına, onuruna, özerkliğine, bütünlüğüne ve gizliliğine saygı gösterecek,
 • Evrensel insan hakları ilkelerini tıbbi uygulamalarına aktarabilecek,
 • Tıbbi uygulamalarında ve tıbbi araştırmalarında etik ilkeler ve yasal düzenlemelere bağlı olacak,
 • Hastalar ve meslektaşları ile yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilecek,
 • Bir tıbbi araştırmayı planlayabilecek ve uygulayabilecek,
 • Bilgi teknolojilerini tıbbi uygulamalarda etkin olarak kullanabilecektir.

Misyonumuz en iyi sağlık hizmeti verirken aynı zamanda dürüstlükten, hayat boyu sorumluluk almaktan, danışmanlık yapmaktan ve insan sevgisinden ödün vermeyen doktorlar yetiştirmektir. Vizyonumuz ulusal ve uluslararası akredite edilmiş bir eğitim programıyla yüksek evrensel standartları yakalamış, Avrupa'nın en iyi tıp fakülteleri arasında yer almaktır. Doktor olmak uzun bir yolculuktur. Bu yolda birçok engel, tehdit ve zorluklar olacaktır. Ama "şans sadece tedarikli zihnin yanında bulunur".

Geleceğin mükemmel doktorunu yaratırken, akademik kadromuzun niteliklerine, eğitim programımızdaki yeniliklere ve eğitimleri için bizim fakültemizi seçmiş olan öğrencilerimize odaklanmaktayız.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İSTANBUL