Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Ülkemizde sağlık sektöründe nitelikli yardımcı sağlık çalışanlarına büyük gereksinim duyulmaktadır. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun en önemli hedeflerinden birisi üst düzey bilgi ve beceri ile donatılmış, nitelikli yardımcı sağlık çalışanlarının yetiştirilmesidir.

Tıbbi tanı laboratuvarları sağlık hizmetinin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. Bu laboratuvarların en temel ögesi laboratuvar teknikerleridir. Burada verilen hizmetin kalitesi önemli oranda laboratuvar teknikerlerinin eğitim düzeyleri ve becerilerine bağlıdır. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çatısı altında, iki yıllık bir ön lisans programı çerçevesinde, laboratuvar teknikerleri yetiştirmektedir. Programda ezbere değil, düşünmeye ve uygulamaya dayalı bir eğitimin verilmesi ilke edinilmiştir. Eğitim, en ileri teknolojiye dayanan eğitim araçları ve laboratuvar olanakları ile gerçekleştirilmektedir.

Programın hedefi, çağdaş laboratuvar teknolojisi ile henüz okul döneminde tanışmış, bir tanı laboratuvarındaki iş süreçlerini baştan sona bilen, tanıya yönelik testlerin doğru sonuçlanmasında insan faktörünün ve bu süreçte yapılacak kalite kontrollerinin öneminin farkında, verdiği test sonucunun hastanın sağlığını doğrudan etkilediğinin bilincinde ve bu bilinçle yaptığı işte en üst düzey yetkinliğe erişme çabası içinde olan laboratuvar teknikerleri yetiştirmektir.

Program mezunları, sağlık sektörünün tüm birimlerindeki tıbbi laboratuvarlarda, araştırma laboratuvarlarında çalışma olanağına sahip olmaktadır. Aldıkları en üst düzeyde kuramsal ve uygulamalı eğitim, kazandıkları deneyim ve beceriler, kendilerine kolayca iş edinme olanağı sağlamaktadır. Eğitimlerini lisans düzeyinde sürdürmek isteyen mezunlarımız için dikey geçiş seçenekleri de bulunmaktadır.


Prof. Dr. Tanıl KOCAGÖZ

Program Başkanı

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İSTANBUL