Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİ DOKTORA PROGRAMI

2017- 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ne göre 2017-2018 Eğitim - Öğretim yılı Bahar Yarıyılında aşağıdaki Doktora Programına öğrenci alınacaktır.

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​Medikal Biyoteknoloji Doktora ProgramıYurt içi  5

 

Yabancı Uyruklu  1

Yüksek lisans ya da lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Biyokimya Bölümü, Biyoloji Bölümü, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoinformatik, Genetik ve Biyomühendislik, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları, Hesaplamalı Bilim ve Mühendisliği, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fizik Bölümü, Gıda Mühendisliği, Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Tıbbi Biyoloji Bölümü, Tıp Mühendisliği, Tıp, Veterinerlik fakülte ve bölümlerinden mezun olanlar, transkriptini sunarak veya kayıt dönemine dek mezun olabileceğini belgeleyerek başvurabilirler.

Programın niteliği

​Ders saatleri, başvuru sahiplerinin ortak gereksinmelerine göre esnek olarak ayarlanabilecektir.

Ücret

​​ 40.000 TL (Yıllık) (Bu dönem bu programa kabul edilecek öğrencilere %100 eğitim ve öğretim bursu verilecektir)

Yabancı Uyruklu öğrenciler için Program Ücreti 8.000 EURO KDV dahil olup yıllık ücret 2dönem  öngörülen program ücretidir.

 

Dil Yeterliliği

Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;

TOEFL-IBT: En az 66 puan

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 55 puan

Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların;

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;

TOEFL-IBT: En az 84 puan

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 70 puan

Bilimsel Yeterlilik

Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri sayısal puanın en az 55 olması, Yabancı uyruklu öğrenciler için  GRE en az 149 ya da GMAT en az 450 puan olması gerekmektedir. 

Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların ALES sınavından elde edecekleri sayısal puanın en az 80 olması, GRE en az 152 ya da GMAT en az 590 puan olması gerekmektedir. Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan olması,

 

 

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

 

·        Başvuru formu

·         Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,

·         Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

·         Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu

  • Özgeçmiş,
  • Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde)
  • 1 adet fotoğraf,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır).
  • Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,

·         Yukarıda belirtilen belgelerin Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında (4-15 Aralık 2017) Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğrenci İşleri Ofisine ibraz edilmesi gerekmektedir.

  • Şahsen başvurular Ataşehir Yerleşkesi Kerem Aydınlar Kampüsünde kabul edilmektedir.
  • Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecek, Adaylar Posta yoluyla da başvuru yapabileceklerdir. (Posta ile başvuran adaylar Üniversitemiz adresine Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı'na gönderebilirler. İadeli Taahhütlü yapınız. Evrakın teslim alındığından emin olunuz.)
  • Mülakat sonuçları 26 Aralık 2017 tarihinde Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

 

Önemli Tarihler;

 

Başvuru Tarihleri

Lisansüstü Başvuru Tarihleri

4 – 15 Aralık 2017

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

18 Aralık 2017

Başvuran adayların mülakat ve değerlendirmelerinin yapılması

19-22 Aralık 2017

Mülakat sonuçlarının Enstitüye teslim edilmesi için son gün

25 Aralık 2017

Mülakat sonuçlarının web’de ilanı

26 Aralık 2017

Öğrenim ücretlerinin yatırılması ve kesin kayıt

2 – 5 Ocak 2018

Kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden kayıt tarihi

8 – 10 Ocak 2018

Bahar yarıyılı başlangıcı

29 Ocak 2018

 

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İSTANBUL