Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

BİYOKİMYA VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI


Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

 

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans  Programı6

En az Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Biyoloji, Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Tıp Mühendisliği, Fakülte ve bölümlerinden mezun olanlar, transkriptini sunarak veya kayıt dönemine kadar mezun olabileceğini belgelemelidir.

Programın niteliği

​Örgün Eğitim gündüz planlanmaktadır ve devam zorunluluğu vardır.

Ücret

​​ 30.000 TL (Fiyata KDV dahil olup, program ücretidir.)

Eğitim Ücretinden Muafiyet

 30.000 TL

Başarı bursu

Başarılı öğrencilere projelerden aylık 1500 TL’ye kadar burs verilmekte ve sağlık sigortası yapılmaktadır.

 


Dil Yeterliliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından; 

TOEFL-IBT: En az 60 puan 

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 50 puan

Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 50 puan almış olmaları istenecektir.

Bilimsel Yeterlilik

Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri sayısal puanın en az 55 olması gerekmektedir. 
Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

Başvuru formu,

Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,

Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.)  (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu

Özgeçmiş,

Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde)

1 adet fotoğraf,

Nüfus cüzdanı fotokopisi

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi

Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi 

Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,

Mülakat sonuçları  Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.


BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul