En iyi kullanım için javascript kullanımını aktifleştirin.

Yatay Geçiş

Yatay Geçiş

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ

Kurumlararası Yatay Geçiş

Diğer Üniversitelerden ACU'nun aynı düzeyde bölüm/programlarına (lisanstan lisansa, ön lisanstan ön lisansa)yapılan geçişi ifade eder. Kurumlararası yatay geçiş ile öğrenci kabulü YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi" hükümlerine göre yapılır.

Detaylı bilgi için:

Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Başvuru Tarihleri için tıklayınız

ACU Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Başvuru formu (Başvuru Formu için tıklayınız)
 2. Öğrenci Belgesi: Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kayıtlı öğrencisi olduğunu gösterir yeni tarihli, onaylı, mühürlü belge. (Öğrenci belgelerinde adayın disiplin durumu ile ilgili bilgi bulunmalı. Bulunmuyorsa, adayın disiplin durumunu belirtir belge ek olarak sunulmalı.)(Yurt dışından yatay geçişlerde adayın okula kayıt tarihi açıkça (ay/gün/yıl) belirtilmeli.)
 3. Transkript: Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. (Kapalı zarf içinde, onaylı, mühürlü) Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli.
 4. Başarı Sırasını Gösterir Belge  (Bu belge yalnızca Tıp Fakültesine başvuracak öğrenciler tarafından iletilecek olup belgede öğrencinin bulunduğu sınıfta kaç kişide kaçıncı sırada olduğu açıkça belirtilmelidir.)
 5. Denklik Belgesi (Yurt dışından yatay geçişler için gereklidir.)
 6. Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Adayın transkriptinde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler.
 7. Ders Planı: Öğrenim gördüğü yıllara ait ders planı.
 8. ÖSYS / DGS Sonuç Belgesi (Yurt dışından yapılan başvurularda, adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS'ye girmiş olmaları ve ilgili programa yerleştirmede dikkate alınan puan türünde asgari puanı (180 puan) almış veya muadil kabul edilen belgelere sahip olmaları gerekir. )
  • SAT 1 (Minimum 1000 puan)
  • ACT (Minimum 21 Puan)
  • Abitur
  • Fransız Bakaloryası
  • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
  • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
  • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
  • ​İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

 9. YGS Sonuç Belgesi
 10. LYS Sonuç Belgesi (YGS Puanları Dahil)
 11. Lise Diplomasının Kopyası: Mezun olduğu liseden aldığı diplomanın kopyası.
 12. Kimlik Belgesi: Adayların nüfus cüzdanı kopyası.
 13. Bir adet fotoğraf.
 14. Öğretim dili İngilizce olan programlar için dil yeterlik belgesi. Yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar, Acıbadem Üniversitesi Yeterlik sınavına tabii tutulurlar. Bu sınavda da başarısız olanlar İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim görürler.

Dil Yeterlik Koşulları aşağıdadır:

AYES (Acıbadem Üniversitesi Yeterlilik ) 70
KPDS 75
ÜDS 75
TOEFL (PBT) 574
Bilgisayarda TOEFL (CBT) 231
Internet üzerinden TOEFL (IBT) 90
FCE C
IELTS ( Akademik Total ) 6,5

 

Adayların kabul edildikleri programa devam edebilmeleri için İngilizce Hazırlık Programını başarı ile tamamlamaları gerekir. 

İngilizce veya Türkçe dilleri dışında hazırlanan belgelerin, ayrıca Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de teslim edilmelidir.

Başvuru eksiksiz olarak hazırlanmış başvuru belgeleri ile şahsen Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı'na yapılır.

Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı İletişim Bilgileri:

ogrenci.isleri@acibadem.edu.tr

Tel : 0 216 500 44 44 (Dahili: 4240-4241-4244-4245-4246)​​​​​​MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş

2 Mayıs 2014 tarihli 28998 sayılı Resmi Gazete' de YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ine eklenen Ek Madde I uyarınca öğrenciler geçmek istedikleri fakülte/bölüm/programlara  merkezi yerleştirme puanlarıyla yatay geçiş yapabilirler. ​

Detaylı bilgi için:

Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız. 

Başvuru Tarihleri için tıklayınız.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Başvuru formu (Başvuru Formu için tıklayınız)
 2. Öğrenci Belgesi: Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kayıtlı öğrencisi olduğunu gösterir yeni tarihli, onaylı, mühürlü belge. (Öğrenci belgelerinde adayın disiplin durumu ile ilgili bilgi bulunmalı. Bulunmuyorsa, adayın disiplin durumunu belirtir belge ek olarak sunulmalı.)
 3. Transkript: Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. (Kapalı zarf içinde, onaylı, mühürlü) Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli.
 4. Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Adayın transkriptinde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler.
 5. Ders Planı: Öğrenim gördüğü yıllara ait ders planı.
 6. DGS / ÖSYS sonuç Belgesi
 7. YGS Sonuç Belgesi
 8. LYS Sonuç Belgesi (YGS Puanları Dahil)
 9. Lise Diplomasının Kopyası: Mezun olduğu liseden aldığı diplomanın kopyası.
 10. Kimlik Belgesi: Adayların nüfus cüzdanı kopyası.
 11. Bir adet fotoğraf.
 12. Daha önce Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Yapmadığını Gösterir Belge.
 13. Öğretim dili İngilizce olan programlar için dil yeterlik belgesi. Yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar, Acıbadem Üniversitesi Yeterlik sınavına tabii tutulurlar. Bu sınavda da başarısız olanlar İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim görürler.

Dil Yeterlik Koşulları aşağıdadır:

AYES (Acıbadem Üniversitesi Yeterlilik ) 70
KPDS 75
ÜDS 75
TOEFL (PBT) 574
Bilgisayarda TOEFL (CBT) 231
Internet üzerinden TOEFL (IBT) 90
FCE C

 

Adayların kabul edildikleri programa devam edebilmeleri için İngilizce Hazırlık Programını başarı ile tamamlamaları gerekir. 

Başvuru eksiksiz olarak hazırlanmış başvuru belgeleri ile şahsen Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı'na yapılır.

Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı İletişim Bilgileri:

ogrenci.isleri@acibadem.edu.tr

Tel : 0 216 500 44 44 (Dahili: 4240-4241-4244-4245-4246)​
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ (ACU İÇİ YATAY GEÇİŞ)​

Kurum içi yatay geçiş

ACU bölüm / programlarına kayıtlı bir öğrencinin ACU içindeki aynı düzeydeki (lisanstan lisansa, ön lisanstan ön lisansa) diğer diploma programlarına geçişini ifade eder. Kurum içi yatay geçiş ile öğrenci kabulü YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi" hükümlerine göre yapılır. 

Detaylı bilgi için:

Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız. ​

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Başvuru Tarihleri için tıklayınız.

ACU Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Başvuru formu (Başvuru Formu için tıklayınız.)
 2. Öğrenci Belgesi (Öğrenci İşleri tarafından dosyanıza eklenecektir)
 3. Transkript (Öğrenci İşleri tarafından dosyanıza eklenecektir)
 4. ÖSYS sonuç Belgesi
 5. YGS Sonuç Belgesi
 6. LYS Sonuç Belgesi (YGS Puanları Dahil)

Başvuru eksiksiz olarak hazırlanmış başvuru belgeleri ile şahsen Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı'na yapılır.

Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı İletişim Bilgileri:

ogrenci.isleri@acibadem.edu.tr

Tel: 0 216 500 44 44 (Dahili: 4240-4241-4244-4245-4246)​​​​

BÖLÜM HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İSTİYORUM


Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü

Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir/İSTANBUL

0216 500 44 44