En iyi kullanım için javascript kullanımını aktifleştirin.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Yabancı uyruklu adaylar, Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları ile eğitim görmek isteyen öğrenciler üniversitemiz Lisans, Önlisans programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

Başvuru için Temel Şartlar

Aşağıda belirtilen kriterler Yükseköğretim Kurulu mevzuatından alıntılanmıştır.

Kimler başvurabilir;

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 1. Yabancı uyruklu olanlar
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların
  1. 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
  2. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,
 4. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,

Kimler başvuramaz;

 1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar
 2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 3. a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
 4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular

Başvuru için Gerekli Sınav Türleri, Taban Puanları ve Diplomalar;

  1. Eğitim dili İngilizce olan programlar için;
  2. SAT I: 1600 toplam puan ve 600 Matematik puanı, (2016 yılına kadar olan sınavlar)
   GCE: En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi (A level) not
   ACT: Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) olarak 24 puan
   International Baccalaureate: 30 diploma notu
   Abitur: diploma notu en fazla 2,5
   Matura: diploma notu en fazla 2,5
   Baccalaureat Français: diploma notu 20 üzerinden 12
   Baccalaureat Libanais: fen dalında (Scientific Stream) 15 diploma notu
   Tawjihi: fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notunun ortalamasında 90 puan
   Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (MÜYÖS): 60 puan
   Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (AYÖS): 60 puan
   İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (İÜYÖS): 60 puan

  3. Eğitim dili Türkçe olan programlar için;
  4. SAT I: 1100 toplam puan, (2016 yılına kadar olan sınavlar)
   International Baccalaureate: 28 diploma notu
   Abitur: diploma notu en fazla 3,5
   Matura: diploma notu en fazla 3,5
   Baccalaureat Français: diploma notu 20 üzerinden 10
   Baccalaureat Libanais: Fen dalında (Scientific Stream) 15 diploma notu
   Tawjihi: Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notunun ortalamasında 70 puan
   Azerbaycan Ulusal Üniversite Sınavı (TQTK): 490 puan
   Bosna-Hersek: Matura (Maturi) minimum %50
   Bulgaristan: Matura minimum %50
   Kosova Üniversiteye Giriş Sınavı (Maturity): 5 üzerinden 2,5
   Makedonya Üniversiteye Giriş Sınavı (Maturity): 5 üzerinden 2,5
   Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (MÜYÖS): 50 puan
   Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (AYÖS): 50 puan
   İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (İÜYÖS): 50 puan
 1. Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, Matura, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama bulunmamaktadır. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, ACT vb.) geçerlilik süreleri iki yıldır.
 2. Acıbadem Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na eşdeğer olan sınavlar ve puanları

  • AYES (Acıbadem Üniversitesi Yeterlilik ) ***
  • KPDS
  • ÜDS
  • YDS
  • TOEFL (PBT)
  • Bilgisayarda TOEFL (CBT)
  • Internet üzerinden TOEFL (IBT)
  • FCE
  • CAE
  • CPE
  • 70
  • 75
  • 75
  • 75
  • 574
  • 231
  • 90
  • C
  • C
  • C

  * AYES'te (Acıbadem Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı) de taban başarı notu 70'tir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler ile yukarıdaki tabloda belirtilen sınavlardan yeterli puana sahip olan öğrenciler İngilizce hazırlık programından muaf sayılırlar.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Liseyi başarıyla tamamladığınızı gösteren resmi belge, Diplomanız İngilizce ya da Türkçe dillerinden birinde değilse, bu dillerden birine çevrilmesi gerekmektedir.
 2. Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve lise müdürlükleri tarafından onaylanmış resmi transkriptleri (not dökümleri) ve bu belgenin İngilizce veya Türkçe değil ise bu dillere çevrilmiş onaylı kopyası,
 3. Adayların lise diplomalarının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınabilecek Denklik Belgesi.
 4. Başvuru için kabul edilen ve aşağıda sıralanan uluslararası sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,
 5. Acıbadem İngilizce yeterlilik sınavı sonucu veya Acıbadem Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı'na eşdeğer olan sınavlara ait sonuç belgesi
 6. Pasaport
 7. Başvuru Formu

Başvuru Şekli;

2016- 2017 Eğitim-Öğretim yılında belirtilen koşulları sağlayan yabancı veya Türk uyruklu öğrenci adaylar 01 Haziran – 22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Acıbadem Üniversitesi Öğrenci Hizmetlerine ön kayıt için istenen belgelerin fotokopilerini şahsen, posta veya e-posta (ogrenci.isleri@acibadem.edu.tr) yolu ile teslim edilebilir.

Acıbadem Üniversitesi Lisans/Önlisans Diploma Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi için tıklayınız.

Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Ön Kayıt Takvimi

 • Ön kayıtlar
 • Kesin kayıt hakkı kazananların ilanı
 • Kesin kayıtlar ve ücretlerin yatırılması
 • Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin Yabancı Dil Sınavı
 • 01 Haziran- 22 Temmuz 2016
 • 29 Temmuz 2016
 • 02 - 12 Ağustos 2016
 • 1 Ağustos 2016

Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

Üniversitemize kabul edilen öğrencilerin belirtilen kayıt süreleri içerisinde Üniversitemize kayıt olabilmesi için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmesi gerekir. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler üniversitede öğrenim görme hakkını kaybeder.

 1. Başvuru şartlarını yerine getirmek için sunulan sınav sonuç belgesinin aslı,
 2. Lise diplomasının aslı. İngilizce veya Türkçe dilleri dışında hazırlanan diplomaların, ayrıca Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri sunulmalıdır(daha önce başvuru sırasında sunulmadıysa). Yurt dışındaki liseler tarafından verilen diplomalar için kayıt sırasında ek olarak lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya yerel Türkiye Büyükelçiliklerinden alınabilecek lise denklik belgesinin de sunulması gerekir.
 3. Başvuru sırasında fotokopisi verildiyse not döküm belgesinin (transkript) aslı,
 4. 6 adet vesikalık fotoğraf (her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış 4,5x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde, kişiyi kolayca tanıtacak şekilde çekilmiş),
 5. Pasaportta öğrencinin resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenim vizesinin bulunduğu sayfanın kopyası, Vize öğrencinin vatandaşlığının bulunduğu ülkenin Türkiye Büyükelçiliğinden kabul mektubu ibraz edilerek alınabilir,
 6. Kayıt dönemi için ödemekle yükümlü olunan ücretin ödendiğine dair bankadan alınmış dekont,
 7. Türkçe eğitim veren programlarımız için; tüm üniversiteler ve Yunus Emre Enstitüsü'nün C1 seviyesinde TÖMER belgesi, İngilizce eğitim veren programlarımız için, öğrencinin Türkçe bilgisi üniversitemiz tarafından değerlendirilir veya tüm üniversitelerin B2 seviyesinde TÖMER belgesi kabul edilir.

Önemli not: Öğrenciler öğrenime başladıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı talepte bulunarak GSS (Genel Sağlık Sigortası) yaptırmalıdırlar. Bu üç aylık süre içerisinde yazılı talepte bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerin yasa gereği öğrenimleri süresince bir daha genel sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır.

BÖLÜM HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İSTİYORUM


Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü

Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir/İSTANBUL

0216 500 44 44