Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları


ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2017- 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ne göre 2017-2018 Eğitim - Öğretim yılı Bahar Yarıyılında aşağıdaki Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı5

İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programına

Eczacılık, Tıp, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Mühendisliği, Kimya Bölümü ve Sağlık Eğitim Fakültesi, İşletme, Ekonomi ya da diğer ilgili alanlarda en az dört yıllık eğitim almıs, yurt içi ve yurt dısı okulların YÖK tarafından denkliği onaylanmıs programlarından mezun olanlar transkriptini sunarak veya kayıt dönemine dek mezun olabileceğini belgeleyerek başvurabilirler.

Programın niteliği

​Dersler çalışanların katılımlarını sağlayabilmek üzere Cumartesi günleri yapılacaktır.

Ücret

​​ 15.660 TL (Fiyata KDV dahil olup, 3 dönem – 1,5 yılda bitmesi öngörülen program ücretidir.)

 

Dil Yeterliliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından; 

TOEFL-IBT: En az 60 puan

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 50 puan

Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 50 puan almış olmaları istenecektir.

Bilimsel Yeterlilik

Tezsiz yüksek lisans programında ALES sonucu aranmaz.

 

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

·         Başvuru formu

·         Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,

·         Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

·         Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu

  • Özgeçmiş,
  • Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde)
  • 1 adet fotoğraf,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır).
  • Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,

·         Yukarıda belirtilen belgelerin Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında (4-15 Aralık 2017) Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğrenci İşleri Ofisine ibraz edilmesi gerekmektedir.

  • Şahsen başvurular Ataşehir Yerleşkesi Kerem Aydınlar Kampüsünde kabul edilmektedir.
  • Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecek, Adaylar Posta yoluyla da başvuru yapabileceklerdir. (Posta ile başvuran adaylar Üniversitemiz adresine Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı'na gönderebilirler. İadeli Taahhütlü yapınız. Evrakın teslim alındığından emin olunuz.)
  • Mülakat sonuçları 26 Aralık 2017 tarihinde Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

 

Önemli Tarihler;

 

Başvuru Tarihleri

Lisansüstü Başvuru Tarihleri

4 – 15 Aralık 2017

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

18 Aralık 2017

Başvuran adayların mülakat ve değerlendirmelerinin yapılması

19-22 Aralık 2017

Mülakat sonuçlarının Enstitüye teslim edilmesi için son gün

25 Aralık 2017

Mülakat sonuçlarının web’de ilanı

26 Aralık 2017

Öğrenim ücretlerinin yatırılması ve kesin kayıt

2 – 5 Ocak 2018

Kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden kayıt tarihi

8 – 10 Ocak 2018

Bahar yarıyılı başlangıcı

29 Ocak 2018

 

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İSTANBUL