Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Hemşirelik

Hemşirelik, bilimsel bilgi temeline dayalı uygulamalı bir sağlık disiplinidir. İnsanın yaşam sürecinin her evresinde ihtiyaç duyduğu bakım, rahatlama, iyileşme ve bilgilenme gibi gereksinimlerin karşılanmasında birey, aile ve topluma yönelik çok yönlü sorumluluğu ve rolü vardır.

Günümüz sağlık bakım ortamında uygulanan hemşirelik girişimleri, araştırma sonucuna dayanan kanıtların kullanımı ile gerçekleştirilmektedir. Bireyin, ailenin ve toplumun gereksinimlerinin karşılanmasında hemşire bilgisi doğrultusunda klinik karar vererek uygulamalarını başlatır ve yapar. Hemşirelik bakımının etkili, güvenli ve yeterli olması için girişimlerin dikkatle ve eleştirel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bütün bunlar, insanın eşsizliğine olan felsefi inancıyla hemşirelik mesleki eğitiminin teorik ve uygulamalarının çağdaş yöntemlerle sürdürülmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde; uygulamaya dayalı tüm disiplinlerin eğitim programlarında olduğu gibi, teorik bilgi ve klinik deneyim birbirini tamamlayan ayrılmaz parçalardır. Felsefesini, vizyon, misyon ve hemşirelik eğitim değerlerini destekleyen çağdaş teknoloji ile donatılmış Kerem Aydınlar Kampüsü’nde, her bir öğrencinin teorik eğitimini uygulamaya aktarabileceği simülasyon laboratuvar ve ekipmanı ile eğitimini sağlayarak üniversite hastanelerinde uygulamaya aktarmaktayız.

Sonuç olarak bölüm hasta/sağlıklı bireye kanıt temelli mükemmel bakım verebilecek, dünya standartlarında hemşireler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Hemşirelik Eğitim Felsefesi:

Hasta/sağlıklı bireye, kanıt temelli mükemmel bakım verebilecek hemşireler yetiştirmektir.

Hemşirelik Eğitim Vizyonu:

Hemşirelik eğitimi ve uygulamaları ile mükemmelliğe ulaşmak, ulusal ve uluslararası standartlarda ve referans gösterilen, en fazla tercih edilen hemşirelik okullarından biri olmaktır.

Hemşirelik Eğitim Misyonu:

Öğrencileri; hasta/sağlıklı bireye mükemmel bakım verebilecek ve mesleğin gelişimine katkı sağlayabilecek profesyonel hemşire olarak hazırlamanın yanı sıra eleştirel düşünen, sorun çözebilen, evrensel değerlere ve araştırma becerilerine sahip, akademik üstünlük ve araştırma öğelerini birleştiren bireyler olarak yetiştirmektir.

Hemşirelik Eğitim Değerleri:

Tutkusu sağlıkta mükemmellik olan, Acıbadem Üniversitesi ve Acıbadem Sağlık Grubu’nun benimsediği değerlerle örtüşmektedir. Bu bağlamda Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü; bilimsel özgürlük ve sorgulama, eşitlik, karşılıklı sevgi ve saygı, mükemmeliyet ile karşılıklı takım çalışmasını en önemli değer olarak kabul eder.


Doç. Dr. Ükke KARABACAK

Bölüm Başkanı

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İSTANBUL