Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Hemşirelik

Hemşirelik, bilimsel bilgi temeline dayalı uygulamalı bir sağlık disiplinidir. İnsanın yaşam sürecinin her evresinde ihtiyaç duyduğu bakım, rahatlama, iyileşme ve bilgilenme gibi gereksinimlerin karşılanmasında birey, aile ve topluma yönelik çok yönlü sorumluluğu ve rolü vardır.

Günümüz sağlık bakım ortamında uygulanan hemşirelik girişimleri, araştırma sonucuna dayanan kanıtların kullanımı ile gerçekleştirilmektedir. Bireyin, ailenin ve toplumun gereksinimlerinin karşılanmasında hemşire bilgisi doğrultusunda klinik karar vererek uygulamalarını başlatır ve yapar. Hemşirelik bakımının etkili, güvenli ve yeterli olması için girişimlerin dikkatle ve eleştirel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bütün bunlar, insanın eşsizliğine olan felsefi inancıyla hemşirelik mesleki eğitiminin teorik ve uygulamalarının çağdaş yöntemlerle sürdürülmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde; uygulamaya dayalı tüm disiplinlerin eğitim programlarında olduğu gibi, teorik bilgi ve klinik deneyim birbirini tamamlayan ayrılmaz parçalardır. Felsefesini, vizyon, misyon ve hemşirelik eğitim değerlerini destekleyen çağdaş teknoloji ile donatılmış Kerem Aydınlar Kampüsü’nde, her bir öğrencinin teorik eğitimini uygulamaya aktarabileceği simülasyon laboratuvar ve ekipmanı ile eğitimini sağlayarak üniversite hastanelerinde uygulamaya aktarmaktayız.

Sonuç olarak bölüm hasta/sağlıklı bireye kanıt temelli mükemmel bakım verebilecek, dünya standartlarında hemşireler yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Felsefemiz;

Hasta/sağlıklı bireye, kanıt temelli mükemmel bakım verebilecek hemşireler yetiştirmektir.


Misyonumuz;

Sağlıklı/hasta birey ve topluma yönelik; güvenli, kanıta dayalı, kaliteli bakım verebilecek, eleştirel düşünen, kritik karar verebilen, etik ve evrensel değerlere, araştırma becerilerine, ekip anlayışına sahip, yenilikçi, fark yaratan, kültüre duyarlı, mesleğin gelişimine katkı sağlayabilecek dünya standartlarında lider hemşireler yetiştirmektir.


Vizyonumuz;

Ulusal ve uluslararası standartlarda hemşirelik eğitimi, uygulama ve araştırmaları ile öncü, en fazla tercih edilen, referans gösterilen hemşirelik eğitim kurumu olmaktır.

Temel Değerlerimiz;

Acıbadem  Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü;

•İnsanın, bir bütün olarak eşsiz ve tek olduğunu kabul eder,

•Topluma sunduğu hizmetlerde etik ilkelere bağlı, güvenilir ve hesap verebilir olmayı vurgular,

•Bilimin üstünlüğüne inanır, sistematik yaklaşımı benimser,

•Başarıda kurum aidiyeti, etkin iletişim ve ekip çalışmasının önemine inanır.

Program Amaçlarımız;

Mezunlarımız;

1. Sağlıklı hasta, birey, aile ve toplumun gereksinim duyduğu güvenli sağlık bakımı hizmetini; ulusal ve uluslararası bakım standartlarında,  sistematik sorun çözme yaklaşımı ile bütüncül olarak, etik duyarlılıkla sunabileceği her düzeydeki sağlık bakım kuruluşunda %90 oranında istihdam edilirler.

2. Mezuniyeti takip eden 3 yıl içerisinde, bilimsel verilere ve teknolojiye dayalı,  yenilikçi uygulamaları ile ekip anlayışı içerisinde bakımın ve mesleğin gelişimine yön verecek eğitimci, araştırıcı ve lider rolü üstlenirler.

3. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürürler.


Doç. Dr. Ükke KARABACAK

Bölüm Başkanı

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İSTANBUL