Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları


ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

TIP MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2017- 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2017-2018 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında aşağıdaki Lisansüstü Programına öğrenci alınacaktır.

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​Tıp Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans14

Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar, Yazılım, Endüstri, Sistem Mühendisliği, Bilişim, Elektrik ve Elektronik, Mekatronik, Makina, İnşaat, Kimya ve Biyomedikal, Tıp Mühendisliği, Matematik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Fizik, Kimya, Tıp, ve üniversitelere MF puanıyla girilen benzeri programlarından mezun olmak

Programın niteliği

​Dersler gündüz saatlerinde olacaktır.

Ücret

​​ 25.000 TL (Fiyata KDV dahil olup, 4 dönem 2 yılda bitmesi öngörülen program ücretidir. Kredi başına ücret 1,000 TL dir. Teze kayıt yaptırılan her dönem için ayrıca 2,000TL ödenir). Sınırlı sayıda öğrenim ücreti muafiyeti bursu vardır. Başvuru esnasında burs talebinde bulunulması gerekir.

 

Tezli Yüksek Lisans Programları için Sınav Yeterlilikleri;

 (ALES) sayısal puan türünde 65 puan almak (ALES sınavının geçerlilik süresi üç yıldır),

ALES sınavı olmayan yabancı öğrenciler için GRE (Graduate Record Examination) sınavından 634 (yeni sistem 150) puan almış olmak.

Dil Yeterliliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından YDS / ÜDS / KPDS/YÖKDİL: en az 65 puan, TOEFL-IBT: en az 78 puan almış olmak.

Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 70 puan almış olmaları istenecektir.

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;


Başvuru formu,

 • Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yükseklisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,
 • Lisans/Yükseklisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
 • Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu
 • Özgeçmiş,
 • Referans Mektubu, (iki adet)
 • 1 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi
 • YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.) başarı belgesi almış olmak. (Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz).
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır).

·        

 • Yukarıda belirtilen belgelerin Akademik Takvimde belirtilen 14-22 Ağustos 2017 tarihleri arasında Acıbadem Üniversitesi Öğrenci İşleri Ofisine ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Şahsen başvurular Ataşehir Yerleşkesi Kerem Aydınlar Kampüsünde kabul edilmektedir.
 • Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecek, Adaylar Posta yoluyla da başvuru yapabileceklerdir. (Posta ile başvuran adaylar Üniversitemiz adresine Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı'na gönderebilirler. İadeli Taahhütlü yapınız. Evrakın teslim alındığından emin olunuz.)
 • Mülakat sonuçları 25 Ağustos 2017 tarihlerinde Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

 Önemli Tarihler;

 

Başvuru Tarihleri


Lisansüstü Başvuru Tarihleri

   14-22 Ağustos 2017


Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

23 Ağustos 2017


Başvuran adayların mülakat ve değerlendirmelerinin yapılması

                            24 Ağustos 2017


Mülakat sonuçlarının Enstitüye teslim edilmesi için son gün

                  25 Ağustos 2017

25 Ağustos 2017Mülakat sonuçlarının web’de ilanı

25 Ağustos 2017


Öğrenim ücretlerinin yatırılması ve kesin kayıt

                           5 -12 Eylül 2017


Kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden kayıt tarihi

                           13-15 Eylül 2017


Güz yarıyılı başlangıcı

18 Eylül 2017BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İSTANBUL