Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

                                                          ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

MOLEKÜLER VE TRANSLASYONEL BİYOTIP

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2017- 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ne göre 2017-2018 Eğitim - Öğretim yılı Bahar Yarıyılında aşağıdaki Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​Moleküler ve Translasyonel Biyotıp Tezli Yüksek Lisans Programı2 Yurt içi

2 Yabancı Uyruklu

Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Fizik, Kimya, Tıp, Eczacılık ve Veteriner Hekimlik Fakülte ve bölümlerinden mezun olmak, transkriptini sunmak veya kayıt dönemine dek mezun olabileceğini belgelemek.

Programın niteliği

​Dersler gündüz saatlerinde olacaktır.

Ücret

​​ 25.000 TL (Fiyata KDV dahil olup, 4 dönem 2 yılda bitmesi öngörülen program ücretidir. Kredi başına ücret 1,000 TL dir. Teze kayıt yaptırılan her dönem için ayrıca 2,000TL ödenir). Sınırlı sayıda öğrenim ücreti muafiyeti bursu vardır. Başvuru esnasında burs talebinde bulunulması gerekir.

Yabancı Uyruklu öğrenciler için Program Ücreti 8.000 EURO KDV dahil olup 4 dönem 2 yılda bitmesi öngörülen program ücretidir.

 

Tezli Yüksek Lisans Programları için Sınav Yeterlilikleri;

 (ALES) sayısal puan türünde 65 puan almak (ALES sınavının geçerlilik süresi üç yıldır),

ALES sınavı olmayan yabancı öğrenciler için GRE-revised (Quantitative) sınavından 650 (yeni sistem 150) puan almış olmak.

Dil Yeterliliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından YDS / ÜDS / KPDS/YÖKDİL: en az 65 puan, TOEFL-IBT: en az 78 puan almış olmak.

Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 70 puan almış olmaları istenecektir.

 Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

·         Başvuru formu,

·         Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,

·         Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında istenecektir.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

·         Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu

  • Özgeçmiş,
  • Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde)
  • 1 adet fotoğraf,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi
  • YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.) başarı belgesi almış olmak. (Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz).
  • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır).

·         Yukarıda belirtilen belgelerin Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında  (4 – 15 Aralık 2017 tarihleri arasında) Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğrenci İşleri Ofisine ibraz edilmesi gerekmektedir.

·         Şahsen başvurular Ataşehir Yerleşkesi Kerem Aydınlar Kampüsünde kabul edilmektedir.

  • Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecek, Adaylar Posta yoluyla da başvuru yapabileceklerdir. (Posta ile başvuran adaylar Üniversitemiz adresine Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı'na gönderebilirler. İadeli Taahhütlü yapınız. Evrakın teslim alındığından emin olunuz.)
  • Mülakat sonuçları 26 Aralık 2017 tarihlerinde Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

 Önemli Tarihler;

 

Başvuru Tarihleri

Lisansüstü Başvuru Tarihleri

4 – 15 Aralık 2017

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

18 Aralık 2017

Başvuran adayların mülakat ve değerlendirmelerinin yapılması

19-22 Aralık 2017

Mülakat sonuçlarının Enstitüye teslim edilmesi için son gün

25 Aralık 2017

Mülakat sonuçlarının web’de ilanı

26 Aralık 2017

Öğrenim ücretlerinin yatırılması ve kesin kayıt

2 – 5 Ocak 2018

Kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden kayıt tarihi

8 – 10 Ocak 2018

Bahar yarıyılı başlangıcı

29 Ocak 2018

 

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İSTANBUL