Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

2017 – 2018 Eğitim - Öğretim Yılı ÖSYS Ek Yerleştirme Kayıtları Hakkında Bilgilendirme

13.9.2017

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 

2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

ÖSYS KAYIT BİLGİLERİ 

ÖN KAYIT 

2017- ÖSYS Ek Yerleştirme  ile yerleşen öğrencilerimizin  13-19 Eylül  2017 tarihleri arasında kesin kayıta  gelmeden önce  https://obs.acibadem.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx   

adresinden ön kayıt yapmaları gerekmektedir.

Ön kayıt yapan öğrenci kesin kayıt yapmış sayılmaz. 


KAYIT  YERİ VE TARİHİ 

2017 – 2018 Eğitim - Öğretim Yılı ÖSYS Ek Yerleştirme Kayıtları

Üniversitemiz Bölümlerine kayıt hakkı kazanan öğrenci adaylarının 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsünde kayıtları yapılacaktır. Kayıtlar hafta içi aşağıda belirtilen tarihlerde  ve saat aralıklarında gerçekleşecektir.

Kayıt Tarihleri   : 13-19 Eylül 2017 

Kayıt Saatleri           : 09:00-17:00

Kayıtların yapılacağı yer : Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi                                         

                                                Kerem Aydınlar Kampüsü


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi lisans ve önlisans bölümlerine kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin Üniversite kayıt işlemleri için kayıt sırasında aşağıdaki belgeleri kayıt görevlilerine teslim etmesi gerekmektedir. 

Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kendilerinin bizzat kayıta gelmeleri gerekmektedir. Eksik evrak ile kayıt yapılmaz. 

Lise Diploması

Kayıt esnasında lise diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı getirilmelidir. Lise diploması yerine “Geçici Mezuniyet Belgesi” dışında hiçbir belge kabul edilmemektedir. Diploma kayıp ise mezun olunan okuldan yeni tarihli “Kayıp Belgesi” getirilmelidir. 

Liseden bütünleme ve tek ders sınavları nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin okullarından durumlarını belirtir imzalı,  mühürlü resmi belge ile 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında kayıta gelmeleri gerekmektedir. Bu öğrencilerin kayıtları YÖK’ün 26.07.2017 tarih ve 50773 sayılı yazısı gereği 29 Aralık 2017 tarihine kadar geçici kayıtlı olarak yapılacak olup bu tarihe kadar lise diplomalarının asıllarını Üniversitemize teslim etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacak, aksi takdirde kesin kayıtları yapılmayacak, geçici kayıtları silinecektir.  

Sınav Sonuç Belgesi, 

ÖSYS sonuç belgesi, internet sitesinden çıktısını alabileceğiniz sınav ve yerleştirme sonuç belgenizi yanınızda getiriniz. 

LYS sonuç belgesi,

YGS sonuç belgesi ( önlisans programlarına yerleştirilen öğrenciler için) 

Kimlik Bilgileri

Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

Yerleşim Belgesi 

Muhtarlık, İl Nüfus Müdürlüğü, E-devlet’ten alınmış ikametgah belgesi.

Askerlik İşlemleri

1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi.

Fotoğraf

Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş, her birinin arkasına adı soyadı yazılmış 6 adet 4,5cm x 6cm boyutunda fotoğraf.

Dekont

Öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu (tam burslu öğrenciler hariç).

Kan Grubu Kartı

Doktor onaylı kan grubu kartı (Aile Sağlığı Merkezleri –ASM- veya benzeri sağlık kurumları olabilir).

Sağlık Raporu 

a. Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin tam teşekkülü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu getirilmelidir.


b. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden veya gerekli raporu verebilecek kapasitedeki devlet hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen ve erkek öğrencilerde 1.65 m'den, kız öğrencilerde 1.60 m'den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmalarını belirten rapor almaları, program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.


İLETİŞİM VE ULAŞIM 

Öğrenci İşleri 

Telefon : 0 216 500 42 40 

E-posta : ogrenci.isleri@acibadem.edu.tr 
BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul